קהילת "אהבת ישראל" – חב"ד


"ספר התורה של משפחת לדאו" | "The Ladau family Sefer Torha"

facebookmailby feather

על הפרוייקט

פרוייקט ״ספר התורה של משפחת לדאו״, הינו פרוייקט ייחודי, ראשון מסוגו, שמטרתו לאחד את מספר האנשים המירבי בכתיבת ספר תורה לכבוד אחדות ישראל ואהבת ישראל. ספר התורה שנכתב בירושלים עיר הקודש, בשכונת ארנונה, היא למעשה פעולה של אחדות משולשת: מצווה מאחדת, בעיר מאוחדת, ובקהילה ובשכונה מאוחדים.

מצוות כתיבת ספר תורה היא מצווה מיוחדת, נדירה ובעלת סגולה מיוחדת לאחדות ולשלום. ״שכל התורה ניתנה לעשות שלום בעולם״ (רמב״ם, הלכות מגילה וחנוכה, יד, ד); התורה מעניקה משמעות, תוכן וערך רוחני אלוקי בתוך חיינו. בכך משכינה התורה שלום בין הגוף והנפש, בין הפיזי לרוחני, בין שמים וארץ, בין האדם לעצמו, ובין האדם והסביבה שבה הוא חי. בספרים נכתב כי המילה ״ישראל״ היא ראשי תיבות של המשפט ״יש שישים ריבוא אותיות לתורה״. לכל אחד מאיתנו, איש ואשה, יש חלק ואות בספר התורה. כשם שספר תורה נפסל לשימוש אפילו אם רק אחת מאותיותיו חסרה או פגומה, כך גם עמינו איננו שלם ומושלם אם נפש אחת מאיתנו אובדת חלילה. בכך מתבטאת הסגולה המיוחדת של ספר התורה – בנוסף לסגולות הנעלות שבמצווה זו – לאחדות ולשלום עם ישראל, ולשלום כל המשתתפים בכתיבת ספר התורה.

 

בימינו אין לכל אחד את האפשרות והיכולת לבצע בעצמו את מצוות כתיבת ספר תורה. ״ספר התורה של משפחת לדאו״ הוא הזדמנות נפלאה לכולנו לקיים את מצוות כתיבת ספר תורה על ידי רכישת חלק אחד, אפילו אות אחת, בספר התורה המיוחד.

עוד על ספר התורה שלנו, כמו גם על הסופר שכותב אותו, ועל מקום הכתיבה ועוד, תוכלו לקרוא כאן:

הספר נכתב בעיר ירושלים השלימה והמאוחדת. ירושלים היא עיר של שלום, העיר שחוברה לה יחדיו. מחוברת ומחברת את כל בני ובנות העם היהודי למקום אחד, ללב הפועם של כולנו, ירושלים. אין מתאים יותר מירושלים עיר הקודש לפרוייקט ספר התורה. ״כי מציון תצא תורה ודבר ה׳ מירושלים״ (ישעיהו ב, ג).

מאז 1967, אז אוחדה העיר מחדש במלחמת ששת הימים, נמצאים תודה לא-ל מקום המקדש והכותל המערבי שוב בריבונות יהודית, ריבונות שמאפשרת לכל אדם, ללא אפליה וללא הגבלה כלשהי, לבוא, לגשת ולהתחבר למקום שהוא סמל החיים, סמל המשמעות והקשר עם בורא העולם. המקום הקדוש לעם היהודי, והמקום שממחיש כבר היום את דברי הנביא ישעיהו ״כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים״.

בתוך ירושלים עצמה, ספר התורה נכתב בשכונת ארנונה, בקהילת ״אהבת ישראל״ – חב״ד. במשך 5 השנים האחרונות, מאז היא קיימת ופועלת, הקהילה ממחישה ומגלמת את קיום הפסוק (ישעיהו, מא, ו) ״איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק״. האנשים והמשפחות הנפלאות שמרכיבות את ״אהבת ישראל״ – חב״ד מגיעים כולם מרקעים שונים, השקפות שונות ואפילו מאזורים שונים לגמרי ברחבי הגלובוס. ארצות הברית וצרפת, תוניסיה והולנד, ילידי הארץ ועולים מחבר העמים, כולם יחדיו מרכיבים את הפסיפס האנושי המופלא שיחד יוצר קהילה מיוחדת, מאוחדת, אנושית ומלאה ברצון ובחשק לעזור אחד לשני, אם זה בפן החומרי או בפן המנטלי.

משפחת לדאו, גלן וליסה והילדים, הם מעמודי התווך של קהילת ״אהבת ישראל״ – חב״ד. באקט של נתינה, צדקה וחסד, משפחת לדאו מבקשת להקדיש את ספר התורה להוספה במעשים טובים, מעשים של חסד צדקה אהבה ואחדות ישראל. לכן, האפשרות פתוחה ועומדת לפני כל המעוניין בכך להשתתף ברכישת האותיות, הפסוקים והפרשיות של ספר התורה. ההכנסות מההשתתפות במצווה חשובה זו יוקדשו להוספה במעשים טובים ובפעולות טובות לטובת השכונה והקהילה, לביסוס קהילת ״אהבת ישראל״ – חב״ד והתרחבותה ולהביא לידי אחדות וחיבור קרוב יותר זה לזה של בני עמינו.

התרומות ייקלטו בעמותת הקהילה, וילוו על ידי רואת חשבון העמותה, בלה ריבלין cpa.

אין מתאים יותר לשמחת כתיבת ספר תורה חדש בעם היהודי מאשר בקהילתנו המיוחדת שכשמה כן היא, חדורה ומלאה ב״אהבת ישראל״ בשכונת ארנונה בירושלים.

בואו טלו חלק במצווה מיוחדת ובפרויקט מיוחד: ״ספר התורה של משפחת לדאו״.

למעבר לדף התרומה והשתתפות בספר התורה אנא לחץ כאן

 למה מיודעת תרומתך? בדף התרומה, יש לבחור באופציה הרצוייה (אות בספר התורה, תיבה, פסוק, עלייה, פרשה, ספר שלם).

לא ניתן להוסיף תגובות לפוסט זה