קהילת "אהבת ישראל" – חב"ד

האירוע הבא בעוד March 1, 2018 18 00 0:

פורים: קריאת מגילה + מסיבה + הצגה